Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Pułtusku już niebawem w nowej siedzibie

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Pułtusku już niebawem w nowej siedzibie

13 sierpnia przedstawiciele Samorządu Gminy Pułtusk – Burmistrz Wojciech Gregorczyk i Zastępca Burmistrza Mateusz Miłoszewski odbyli wizję lokalną w nowym budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pułtusku przy ulicy Daszyńskiego 17 (dawny Klub Studencki Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora).

Dyrektor Szkoły Andrzej Ambroziak omówił historię i stan zaawansowania inwestycji. We wrześniu br. planowane jest rozpoczęcie zajęć już w nowej siedzibie. Dzięki temu Szkoła będzie dysponowała dziesięciokrotnie większą powierzchnią do prowadzenia zajęć dydaktycznych, a tym samym otwiera się możliwość zwiększenia liczby uczniów do 100 osób.

Szkoła, która jest doskonałą wizytówką naszego miasta, otrzymała od Samorządu gminy Pułtusk wparcie finansowe – Rada Miejska podjęła uchwałę o dofinansowaniu prac adaptacyjno-remontowych w 2019 roku w kwocie 100 tysięcy złotych oraz w roku 2020 w kwocie 200 tysięcy złotych.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Pułtusku będzie obchodziła w roku szkolnym 2020/2021 jubileusz 30-lecia działalności. Powstała w 1990 roku dzięki staraniom pana Andrzeja Ambroziaka, który od chwili założenia szkoły jest nieprzerwanie jej dyrektorem.
Placówka jest publiczną szkołą artystyczną prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ukończenie szkoły daje możliwość kontynuowania nauki w szkole wyższego stopnia. W pułtuskiej Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia młodzież uczy się w klasach o następujących specjalnościach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet poprzeczny, trąbka, saksofon i puzon. Uczniowie biorą udział w różnorodnych konkursach i osiągają niemałe sukcesy. W szkole działa chór, orkiestra smyczkowa, zespół fletów prostych, i wszystkie one są jej artystyczną wizytówką. Grono nauczycielskie składa się z wysokiej klasy specjalistów wykształconych w polskich uczelniach muzycznych. Wielu nauczycieli prowadzi również działalność artystyczną.

Szkoła od wielu lat podejmuje działania rozwijające i promujące edukację i kulturę muzyczną. Intensywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, przyczyniając się do wzbogacenia życia kulturalnego mieszkańców Pułtuska. Od lat uświetnia koncertami ważne miejskie uroczystości.

Wydział Edukacji i Promocji

źródło: pultusk.plPolecane Video

Szukaj

Śledź nas na:

Jesteśmy obecni w sieciach społecznościowych!