Wręczenie nominacji dyrektorskich i aktów nadania awansu zawodowego nauczycielom mianowanym w Gminie Pułtusk

Wręczenie nominacji dyrektorskich i aktów nadania awansu zawodowego nauczycielom mianowanym w Gminie Pułtusk

W poniedziałek 29 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Pułtusku odbyło się spotkanie dyrektorów placówek oświatowych, podczas którego Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk wręczył powierzenia stanowiska dyrektora na 5 lat szkolnych: Pani Hannie Chojnowskiej w Publicznej Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie, Pani Katarzynie Przewłockiej w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Pułtusku i Panu Kamilowi Grabowskiemu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku.

W dalszej kolejności odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom szkół podstawowych i przedszkoli, dla których Gmina Pułtusk jest organem prowadzącym. Akty nadania stopnia awansu zawodowego Burmistrz wręczał nauczycielom w obecności dyrektorów publicznych placówek oświatowych. Zgodnie z Kartą Nauczyciela, przy nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego, nauczyciele złożyli ślubowanie według roty zawartej w ustawie. Nauczyciel mianowany to trzeci stopień awansu zawodowego. Mógł go zdobyć nauczyciel kontraktowy po odbyciu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy i zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną. W skład komisji wchodzili: przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a także 2 ekspertów wpisanych na listę ekspertów Ministra Edukacji Narodowej.

W bieżącym roku w sesji letniej egzamin na stopień nauczyciela mianowanego zdało pomyślnie 6 nauczycieli. Tym samym akty nadania stopnia nauczyciela otrzymały: Katarzyna Śliwka, Magdalena Morawska, Ewelina Emilia Pieńkos, Katarzyna Karp, Justyna Piątek i Katarzyna Panufnik.

Serdecznie gratulujemy nowym dyrektorom i życzymy im sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. Gratulujemy również wszystkim awansowanym nauczycielom.

źródło i foto: UM Pułtusk

Polecane Video

Szukaj

Śledź nas na:

Jesteśmy obecni w sieciach społecznościowych!