Prace remontowe na ul. Traugutta w Pułtusku

Prace remontowe na ul. Traugutta w Pułtusku

Na ulicy Traugutta w Pułtusku trwa przebudowa drogi gminnej. Prace potrwają do lipca 2024 roku.

W dniu 3 sierpnia br. dokonano przekazania terenu i placu budowy inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340811 W (ul. R. Traugutta)  wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 340475W (ul. 17 Sierpnia) w Pułtusku”. - informują urzędnicy z pułtuskiego ratusza. Wykonawcą robót robót jest firma PDG Sp. z o.o. z siedzibą Jesionka 10 a, 09-130 Baboszewo. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę, przebiegającej przez teren zabudowany drogi gminnej – ul. Romualda Traugutta na docinku od skrzyżowania z drogą powiatową Al. Tysiąclecia do skrzyżowania z drogą krajową ul. Daszyńskiego wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 340475W – ul. 17 Sierpnia. Przebudowa w sumie obejmie odcinek o długości 661 m 

- Docelowo istniejąca bitumiczna nawierzchnia jezdni zostanie wzmocniona nakładką bitumiczną (ok 424 mb), natomiast w miejsce nawierzchni jezdni z kostki kamiennej wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Zdemontowana kostka kamienna zostanie przeznaczona do wykorzystania przy planowanych remontach staromiejskich ulic P.Skargi oraz Kotlarskiej. Szerokość oraz przekrój jezdni w ul. Traugutta pozostanie bez zmian . Zjazdy i zatoki postojowe a także  jedno bądź dwustronne chodniki wykonane zostaną z kostki betonowej. W obrębie skrzyżowania z ul. 17 Sierpnia jedno z przejść dla pieszych zaplanowano jako wyniesione. Ponadto wprowadzono nowe, wyniesione przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Kombatantów. - informują urzędnicy.

Do średnich i dużych projektów zagęszczania wybierz zagęszczarkę gruntu 300 kg na NORWIT.PL. Maksymalna efektywność i trwałość!

Wykonawca robót zgodnie z umową ma zakończyć wszystkie prace do lipca 2024 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przy współpracy z NORWIT.PL.

źródło i foto: pultusk.plPolecane Video

Szukaj

Śledź nas na:

Jesteśmy obecni w sieciach społecznościowych!