Powiat Pułtuski. Dofinansowanie dla zabytkowego kościoła w Strzegocinie z Samorządu Mazowsza

Powiat Pułtuski. Dofinansowanie dla zabytkowego kościoła w Strzegocinie z Samorządu Mazowsza

Samorząd województwa przeznaczy dodatkowe 1,4 mln zł na prace remontowe i konserwatorskie w kolejnych 20 mazowieckich zabytkach. Wśród nich znalazły się dwa z subregionu ciechanowskiego. Decyzję podjęto podczas ostatniego posiedzenia sejmiku. W sumie w tym roku samorząd Mazowsza pomoże w renowacji aż 154 obiektów. Na ten cel przeznaczono ponad 12 mln zł.

 

Każdy z dofinansowanych zabytków ma swoją unikalną historię. Pełnią one ważną rolę dla lokalnych społeczności. Przypominają, czym jest tożsamość i historia regionu – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Musimy wspólnie troszczyć się o nasze dziedzictwo. Dlatego co roku przeznaczamy na ten cel znaczne środki.

 

Tegoroczny nabór cieszył się dużym zainteresowaniem. Liczba zgłoszeń była rekordowa. Wpłynęło aż 198 wniosków na łączną kwotę ponad 27 mln zł. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 166 z nich. Najwięcej wniosków zostało złożonych przez parafie oraz samorządy. Ostatecznie dofinansowanie otrzymały 134 obiekty, a podczas ostatniego posiedzenia sejmiku województwa środki przyznano kolejnym 20 projektom.

 

– Chcemy wspierać jak najwięcej mazowieckich zabytków, dlatego gdy pojawiła się możliwość, zdecydowaliśmy o przekazaniu środków na kolejnych dwadzieścia projektów – mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk. – Wśród dofinansowanych obiektów przeważają kościoły i klasztory, lecz wesprzemy także remonty w zabytkowych budynkach użyteczności publicznej i kamienicach.

 

Wśród dodatkowych projektów z dofinansowaniem znalazły się przebudowa i remont konserwatorski plebanii w Niedzborzu (powiat mławski) oraz kontynuacja prac ratunkowych ścian w kościele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie (powiat pułtuski). W sumie do subregionu ciechanowskiego trafi niemal 1,6 mln zł na prace w 20 zabytkach.

 

W ramach naboru można było składać wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych. Przekazane środki pozwolą na wymianę elementów dachów, okien czy drzwi, renowację tynków czy posadzek oraz nowe instalacje elektryczne, przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe.

 

Wnioski mogli składać wszyscy właściciele i posiadacze zabytków wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.

  

Lista zabytków z dofinansowaniem z subregionu ciechanowskiego

– projekty, którym przyznano środki 6 lipca 2021

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Powiat

Kwota dotacji

10.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Niedzborzu

Przebudowa i remont konserwatorski plebanii w Niedzborzu – etap I

mławski

100 000,00 zł

18.

Parafia pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie

Kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej - prace ratownicze: odgrzybianie oraz prace zabezpieczające ścian - kontynuacja

pułtuski

100 000,00 zł

 

 

 

SUMA

200 000,00 zł

  

 źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (informacja prasowa)

Marta Milewska Rzeczniczka Prasowa

foto: FB Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie

 

Polecane Video

Szukaj

Śledź nas na:

Jesteśmy obecni w sieciach społecznościowych!