Pułtusk. Zadbaj o najsłabszych naszego miasta i gminy - apel do mieszkańców

Pułtusk. Zadbaj o najsłabszych naszego miasta i gminy - apel do mieszkańców

W związku z nadchodząca zimą, a co za tym idzie spadkiem temperatur, należy zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, w szczególności osób bezdomnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku i innych, które z uwagi na trudną sytuację życiową mogą być narażone na niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą okres zimowy.

"...zwracam się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności, czy innych problemów zdrowotnych." - pisze dyrektor pułtuskiego MOPSu Beata Gemza

Jeżeli widzisz osoby potrzebujące pomocy, zadzwoń:


• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku – 23 692 52 65
• Straż Miejska w Pułtusku – 23 692 06 12
• Policja – 112 lub 997
• Pogotowie Ratunkowe – 999
• Szpital – 23 691 99 01 lub 23 691 99 02
• Urzędu Miejskiego – 23 692 00 01
Telefon interwencyjny w sprawie osób bezdomnych 987 (całodobowo).


Dane o adresach najbliższych schronisk i noclegowni województwa mazowieckiego dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:
(www.gov.pl >rejestry-i-wykazy2).

Licząc na współpracę, mam nadzieję, że podjęte odpowiednio wczesne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb i instytucji oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy. - pisze dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.

źródło: pultusk.pl

foto: pixabay.comPolecane Video

Szukaj

Śledź nas na:

Jesteśmy obecni w sieciach społecznościowych!