Co musi się znaleźć w umowie pożyczki?
Co musi się znaleźć w umowie pożyczki?

Sięgając po pożyczkę, warto wiedzieć, co powinno znajdować się w jej umowie. Obejmuje ona informacje dotyczące transakcji, a także dane jej stron. W dokumencie powinna zostać również określona wysokość zobowiązania, a także warunki jego spłaty. Jak napisać umowę pożyczki samodzielnie?

Umowa pożyczki - elementy

 

Ubiegając się o pożyczkę w firmach pożyczkowych takich jak np. Askredyt, musimy dopełnić kilku formalności. Jedną z nich jest podpisanie dokumentów pożyczkowych, w tym najważniejszego - umowy pożyczki. Aby mieć pewność, że sięgamy po pożyczkę u wiarygodnego i uczciwego pożyczkodawcy, warto wiedzieć, jakie elementy powinna zawierać umowa zobowiązania finansowego.

 

Umowa pożyczki powinna składać się z następujących elementów:

 

l  data oraz miejsce zawarcia umowy pożyczki;

l  informacje dotyczące pożyczkobiorcy;

l  informacje dotyczące pożyczkodawcy;

l  określenie wysokości pożyczki;

l  warunki spłaty zobowiązania;

l  informacje dotyczące sytuacji finansowej pożyczkobiorcy;

l  okres obowiązywania umowy pożyczki;

l  informacje dotyczące zabezpieczenia pożyczki:

l  informacja o możliwości wcześniejszej spłaty pożyczki;

l  konsekwencje nieuregulowania zadłużenia;

l  podpisy obu stron pożyczki.

 

Wszystkie dane zawarte w umowie pożyczki powinny być skonsultowane z pożyczkodawcą. To z nim ustalamy wysokość zobowiązania oraz okres jego spłaty, po wcześniejszej analizie naszej zdolności kredytowej. Jeśli będzie ona niska, pożyczkodawca może zaproponować niższą kwotę pożyczki lub dłuższy okres kredytowania. Automatycznie obniży on miesięczne

raty zobowiązania i nie będą one mocno odczuwalne dla naszego budżetu.

 

Po co sporządza się umowę pożyczki?

 

Umowa pożyczki to dokument, który potwierdza zawarcie transakcji pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Wskazuje, kto komu i jak dużo pożyczył. Informuje jednocześnie, na jakich warunkach została przyznana pożyczka i w jaki sposób ma zostać spłacona. Umowę tworzy się po to, aby strony miały pewność, że nie zostaną oszukane, a pieniądze wrócą na konto pożyczkodawcy.

 

W razie ewentualnych roszczeń dokument potwierdza, że wzięliśmy pożyczkę na takich, a nie innych warunkach. Jeśli pożyczkodawca będzie twierdził inaczej, będziemy mieli dowód w sprawie.

 

Bardzo ważne jest to, aby podczas podpisywania umowy, dokładnie przeczytać jej warunki. Może się okazać, że niektóre postanowienia umieszczone są drobnym drukiem na dole strony lub na jej odwrocie. Niezbędne do otrzymania pożyczki jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych. Są one bezpieczne i używane wyłącznie w celach związanych z przyznaniem pożyczki.

 

Umowa ustna a umowa pisemna

 

Umowa pożyczki, która zawierana jest pomiędzy dwiema osobami fizycznymi, może mieć formę ustną. Jest to możliwe pod warunkiem, że wartość transakcji nie przekracza 1 000 zł. Umowa również powinna obejmować elementy występujące w pisemnej umowie pożyczki. Mimo że umowa ustna jest wiążąca, w razie wystąpienia nieporozumień nie będziemy mieli jak potwierdzić rzeczywistych informacji.

 

Jeśli wartość pożyczki przekracza 1 000 zł, należy sporządzić umowę pisemną. Mówi o tym art. 720§2 Kodeksu cywilnego. Strony transakcji nie zostaną jednak obciążone w przypadku nieutworzenia umowy. Nie będą miały jednak żadnego potwierdzenia w razie ewentualnego sporu.

 

Odstąpienie od umowy pożyczki

 

Każdy konsument rynku finansowego ma nie tylko obowiązki, ale również prawa. Jednym z nich jest możliwość odstąpienia od umowy pożyczki. Co to oznacza? Każdy pożyczkobiorca może zrezygnować z zawartej z firmą pożyczkową transakcji. Możliwe jest to w określonym terminie i po spełnieniu kilku warunków. Klient ma 14 dni na złożenie u pożyczkodawcy dokumentu mówiącego o rezygnacji z pożyczki. Pismo możemy dostarczyć osobiście, mailowo lub za pośrednictwem poczty. W przypadku ostatniej opcji liczy się data stempla pocztowego, a nie dzień dostarczenia dokumentu do firmy pożyczkowej.

 

Odstąpić od umowy pożyczki możemy np. wtedy, gdy uznamy, że jest ona nieatrakcyjna lub zupełnie nam niepotrzebna. Rezygnacja z dodatkowych pieniędzy może nastąpić także wtedy, gdy znajdziemy lepszą ofertę, i to właśnie z niej chcemy skorzystać. Nie musimy informować pożyczkodawcy, dlaczego rezygnujemy ze współpracy.

 

Należy pamiętać, aby w odstąpieniu od umowy zawrzeć wszystkie informacje, które jej dotyczą, m.in.:

 

l  dane stron umowy;

l  opis pożyczki (rodzaj, wysokość, data wzięcia, itp.);

l  czas obowiązywania umowy;

l  koszty udzielonego zobowiązania finansowego;

l  zasady spłaty pożyczki;

l  zabezpieczenie pożyczki;

l  podpis.

 

Warunkiem rezygnacji z umowy pożyczki jest zwrot pożyczonych pieniędzy. Należy je oddać w takiej samej kwocie, jaką otrzymaliśmy. Pamiętajmy, że jeśli odstąpimy od pożyczki, nie zostaną nam zwrócone dodatkowe opłaty, np. opłata przygotowawcza. Jest ona jednorazowa i stanowi wynagrodzenie za przygotowanie dla nas oferty.

Materiał partnera

Szukaj

Śledź nas na:

Jesteśmy obecni w sieciach społecznościowych!

Pogoda dla Pułtuska

21°
Min: 13°
Max: 27°
Szybkość wiatru: 5.59km/h
Wilgotność: 46%
Widoczność: 10km
Ciśnienie: 29.71hPa
Wschód słońca: 4:13
Zachód słońca: 20:57
Jutro
Pogoda Pułtusk
Min: 14°
Max: 24°

źródło: Yahoo Weather

Ogłoszenie

Zatrudnię diagnostę samochodowego

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – Pułtusk pilnie zatrudni diagnostę z uprawnieniami na pełen etat.
Zainteresowany prosimy o kontakt telelefoniczny 603 37 42 19