Efektywne uczenie się w pułtuskim Prusie
Efektywne uczenie się w pułtuskim Prusie

Efektywne uczenie się w pułtuskim Prusie

data

Od września 2017 r. Zespół Szkół im. B.Prusa w Pułtusku uczestniczy w warsztatach Efektywne uczenie się w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej TIK w nauczaniu matematyki. Celem warsztatów jest wypracowanie umiejętności szybszego i bardziej efektywnego przyswajania wiedzy

Na zajęciach uczniowie mają możliwość:
• Poznania najważniejszych zasad i technik efektywnego uczenia się.
• Wzmacniania umiejętności samodzielnego uczenia się.
• Wzrostu wiary we własną skuteczność uczenia się.
• Zdobycia umiejętności tworzenia właściwych warunków do nauki i organizowania własnej pracy.
• Rozpoznawania czynników, które utrudniają uczenie się.
Umiejętności nabyte podczas warsztatów uczniowie będą mogli wykorzystać podczas nauki matematyki i nie tylko.


źródło: Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku


 Sonda

Jak oceniasz pracę burmistrza Krzysztofa Nuszkiewicza?