Dokumenty urzędowe do pobrania ze strony Urzędu [Lista dostępnych dokumentów]
Dokumenty urzędowe do pobrania ze strony Urzędu [Lista dostępnych dokumentów]

Dokumenty urzędowe do pobrania ze strony Urzędu [Lista dostępnych dokumentów]

data

Chcesz załatwić sprawę w urzędzie i potrzebujesz wzór dokumentu? Nie musisz już jechać do Urzędu po druk, wszystko pobierzesz ze strony internetowej.

Tutaj  możesz pobrać za darmo druki do różnych Wydziałów i Referatów Urzędu Miasta Pułtusk w formie .pdf lub .doc do wypełnienia w komputerze

 

Lista dostępnych wniosków, informacji czy deklaracji

 

Wydział Organizacji i Nadzoru

Wniosek o najem lokalu i zamianę lokalu

 

Wydział Spraw Obywatelskich

Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Zgłoszenie pobytu stałego, wymeldowania z miejsca pobytu stałego, pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące, wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad dwa miesiące.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Samodzielny Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska          

Wydanie decyzji na usunięcie drzewa lub krzewu, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Pułtusk

Wydanie oświadczeń potwierdzających osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego

Potwierdzenie sołtysa o prowadzeniu osobiście przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego

Wydanie zezwolenia na hodowlę maku i konopii

Wydanie zezwolenia na prowadzenie: schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, ochronę przed bezdomnymi zwierzętami

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenie reklamy

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu / przebudowę zjazdu

Wydanie licencji na przewóz osób taksówką

 

Wydział Budżetu i Finansów

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku rolnego

Informacja w sprawie podatku leśnego

Deklaracja na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej    

 

Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek o wydanie opinii w sprawie ogrodzenia.

Wniosek o podział nieruchomości.

Wniosek o uzupełnienie podziału nieruchomości.

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

Samodzielny Referat Turystyki i Promocji

Ewidencja innych obiektów hotelarskich

 

źródło: BIP. UM Pułtusk

Pogoda dla Pułtuska

23°
Min: 14°
Max: 28°
Szybkość wiatru: 14km/h
Wilgotność: 52%
Widoczność: 16.1km
Ciśnienie: 997hPa
Wschód słońca: 6:21
Zachód słońca: 18:35
Jutro
Min: 11°
Max: 18°

źródło: Yahoo Weather
Sonda

Sonda Wyborcza. Kto na burmistrza Pułtuska?