3 lata funkcjonowania Programu Rodzina 500 Plus w województwie mazowieckim

3 lata funkcjonowania Programu Rodzina 500 Plus w województwie mazowieckim

W ciągu trzech lat realizacji rządowego programu „Rodzina 500+” w województwie mazowieckim wsparcie otrzymało 536,5 tys. dzieci, a przyznane świadczenia zasiliły budżety domowe ponad 366,5 tys. rodzin uczestniczących w programie. Na Mazowszu wypłacono największą liczbę świadczeń w Polsce na kwotę prawie 9,7 mld zł.[*] Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wraz z Wicewojewodami Sylwestrem Dąbrowskim i Arturem Standowiczem podsumował program.

Od początku funkcjonowania programu Rodzina 500 plus, do 366,5 tys. mazowieckich rodzin wpłynęło w sumie 9 620 136 350 zł ze świadczeń wychowawczych, w tym:

-        w Warszawie (2 266 919 435 zł, średnio miesięcznie zostało objętych wsparciem 99 041 rodzin, w tym 127 523 dzieci),

-        w Radomiu (366 666 607 zł, średnio 13 879 rodzin, w tym 20 454 dzieci),

-        w Płocku (170 280 408 zł, średnio 7 tys. rodzin, w tym 9 603 dzieci),

-        w Siedlcach (142 674 589 zł, średnio 5 482 rodzin, w tym 7 981 dzieci),

-        w Ostrołęce (90 401 957 zł, średnio 3 425 rodzin, w tym 5 081 dzieci),

-        w Ciechanowie (67 965 143 zł, średnio 2 661 rodzin, w tym 3 795 dzieci).

Na Mazowszu realizacją programu i wypłacaniem świadczeń zajmuje się 314 gmin poprzez ośrodki pomocy społecznej albo urzędy gminne. Ustalanie uprawnień i wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej realizują 42 powiatowe centra pomocy rodzinie.

Program „Rodzina 500 plus” ruszył 1 kwietnia 2016 r. w całej Polsce. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością), rodzice wsparcie otrzymują także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Od 1 lipca 2019 r. programem „Rodzina 500 plus” objęte zostaną wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez kryterium dochodowego. To zmiana zapowiedziana przez Premiera Mateusza Morawieckiego w projekcie #NowaPiątka. Program zakłada również m.in. wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu – liczonego od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko będzie można składać od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia br. także w tradycyjnej formie papierowej, w instytucji, która realizuje program Rodzina 500 plus. Rodzice, którzy złożyli wniosek w okresie od 1 lipca do 30 września 2019 r., otrzymają świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem, od 1 lipca. Jeśli wniosek złożony będzie później, to świadczenie zostanie przyznane jedynie od miesiąca złożenia wniosku.

W związku ze zniesieniem kryteriów, rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej, a ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, organ realizujący to świadczenie będzie przede wszystkim opierał się o informacje zawarte we wniosku.

 

Zespół Prasowy Wojewody MazowieckiegoPolecane Video

Szukaj

Śledź nas na:

Jesteśmy obecni w sieciach społecznościowych!