Gmina Pokrzywnica. Usuń azbest - złóż wniosek o dofinansowanie na 2018
Gmina Pokrzywnica. Usuń azbest - złóż wniosek o dofinansowanie na 2018

Gmina Pokrzywnica. Usuń azbest - złóż wniosek o dofinansowanie na 2018

data

Azbest to bardzo popularny materiał budowlany. Jak może mieć negatywne skutki na organizm człowieka zostało już dawno udowodnione, dlatego w prawie polskim znajdują się przepisy, które wymagają, aby nie stosowano tego środka oraz do 2032 roku  -zgodnie z dyrektywą Unijną usunięto i zutylizowano go z miejsc, w których nadal występuje. W związku z tymi obostrzeniami Gmina Pokrzywnica planuje złożyć po raz kolejny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania w tym zakresie na rok 2018. 

Jak czytamy na stronie gminy osoby, które planują w 2018 roku usunąć pokrycia dachowe zawierające azbest lub usunąć azbest mogą składać wnioski o dofinansowanie na ten cel do Urzędu Gminy Pokrzywnica. TERMIN NABORU WNIOSKÓW TRWA DO 31 STYCZNIA 2018 R. Wniosek może złożyć każda osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej.


Koszty kwalifikowane obejmują: demontaż, zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczonymi do stosowania w Polsce. Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych.
Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wójtowi „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” (w załączeniu). Ponadto wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od Starostwa Powiatowego w Pułtusku prawomocne decyzje administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac (pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych).

 

Dodatkowo

 

Gmina Pokrzywnica informuje, że:
– termin naboru wniosków może ulec skróceniu lub wydłużeniu, w zależności od otwarcia terminu naboru składania wniosku przez Gminę do WFOSiGW,
– realizacja przedmiotowego zadania uzależniona jest od kwoty dotacji przydzielonej przez WFOŚiGW.


 

źródło: pokrzywnica.pl

Najnowsze artykuły w dziale

Pogoda dla Pułtuska

Min:
Max:
Szybkość wiatru: 13km/h
Wilgotność: 85%
Widoczność: 16.1km
Ciśnienie: 1009hPa
Wschód słońca: 7:15
Zachód słońca: 17:24
Jutro
Min: 
Max: 

źródło: Yahoo Weather