„Tanie” ciepło z PEC
 „Tanie” ciepło z PEC

Artykuł z poprzedniego roku opublikowany w Internecie, a później w Tygodniku Ciechanowskim (szkoda że po Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni) spowodował, że Zarząd SM zatrudnił eksperta w celu analizy mocy zamówionych na CO i CW. Ekspertyza jednoznacznie wskazała że moce zamówione są za duże .Wyliczenia eksperta różniły się od moich wyliczeń o 0,6% do CO, oraz dla CW o 24% (ekspert zaproponował większe moce).

      Nie będąc ciepłownikiem nie znałem przepisów regulujących te zagadnienia i w pewnym sensie dałem się wykiwać Zarządowi i ekspertowi. Jednak ekspertyza jest przydatna, ponieważ przedstawia stan techniczny węzłów cieplnych oraz zasady realizacji standardów jakościowych (załącznik 1). W wyniku tych działań Zarząd SM zmniejszył moce zamówione na CO o 20% natomiast na CW 30%. PEC wykorzystał to do wystąpienia do URE o zmianę taryfy (PEC i tak by wystąpił o zmianę taryfy spadło zużycie ciepła, obowiązująca taryfa się kończyła w listopadzie oraz była podwyżka cen węgla). URE, który ma w zadaniach dbanie także o interes odbiorców lekką ręką podwyższył taryfę. Była to chyba najwyższa podwyżka w Województwie Mazowieckim. Bez zmiany mocy zamówionych podwyżka dla budynku Widok 10 wynosi 19% na CO – po obniżeniu mocy 15,4%. Dla CW zmiana taryfy spowodowała podwyżkę ponad 20%. Zwrot za CO i CW, który otrzymali mieszkańcy był spowodowany cieplejszą zimą. Zarząd SM odwołał się do URE, kwestionując zasadność podwyżki (część techniczną uzasadnienia opracowałem z pomocą pracowników SM . Czy została wysłana do URE nie wiem).

      Odpowiedź, którą otrzymała Spółdzielnia była odmowna i nie odnosiła się merytorycznie do odwołania. Zarząd po tym piśmie zakończył temat, ja natomiast zacząłem lekturę Dzienników Ustaw i korespondencję z URE.

 

Z analizy Dzienników Ustaw pojawiły się następujące wnioski:

 

1. Opłata za podgrzanie wody którą pobiera PEC (dotyczy węzłów grupowych) powinna uwzględniać różnicę wskazań między wodomierzem zainstalowanym na węźle grupowym, a wodomierzami zainstalowanymi na budynkach . Różnica ta nie jest uwzględniona co powoduje wzrost kosztów 3-10% (Dz.U. nr.194 poz.1291 paragraf 35.1 z 2010r –ta sama zasada obowiązuje od 2000r). Zarząd SM tak jak i PEC uważa, że zapis w Ustawie brzmiący „ różni odbiorcy” nas nie dotyczy, ponieważ jest jeden odbiorca. Według mnie, „ różni odbiorcy” to różne budynki, tym bardziej, że w razie awarii za straty przy tym systemie rozliczania płacą lokatorzy . W wzorze na obliczenie należności wyraźnie jest sformułowanie odczyt wodomierza z budynku. Zarząd SM nie chce zasięgnąć opinii biegłego sądowego w tym temacie (zebranie Rady w dniu 29.05.2012).

2. Ciepłomierze zainstalowane na budynkach wskazują moc szczytową ( uśrednioną w krótkim czasie) powinny być zaprogramowane na wskazanie mocy średniej – dobowej. Różnica wskazań może dochodzić do 30% co powoduje zamawianie zbyt dużych mocy, za które płacimy.

3. Ciepłomierze PEC nie posiadają rejestrów godzinowych i dobowych. Powoduje to, że nie można wyegzekwować standardów jakościowych zapisanych w umowie, dotyczy to zarówno CO i CW.

 

W czasie instalacji ciepłomierzy oprócz umowy obowiązywały przepisy z Dz.U.96 poz.1053 z 2000r i już w czasie instalacji ich wiadomo było, że nie będzie można realizować standardów jakościowych z w/w przyczyn. Pomiar temperatury wody na budynkach odbywa się za pomocą termometrów rtęciowych.

 

      Na budynkach Widok 10 i Skarpa 13 po długich dyskusjach (dzięki poparciu eksperta) zainstalowano ciepłomierze na linii CW. Po opracowaniu tych odczytów wyszły ciekawe wyniki:

1.Moc zamówiona na Widok 10 przez SM 40[KW] – średnia moc dobowa (taka powinna być zamówiona) wynosi 11[KW] . Dla Skarpy 13 moc zamówiona 60 [KW] – powinna być 19[KW].

2.Standardy jakościowe – temperatura wody (średnia dobowa ) 43-57[0C] dla Widok 10 pomiary z 269 dni woda nie spełnia warunków przez 129 dni, Skarpa 13 pomiary z 96 dni woda nie spełnia warunków przez 78 dni. Temperatura jej jest przeważnie wyższa, mniej jej zużywamy ale za to straty, za które płacimy są dużo większe. Według przepisów zawartych w Dz. U. i umowy należą się bonifikaty ale Zarząd SM nie ma zamiaru ich dochodzić.

3. Cena ciepłej wody z węzła Skarpa wynosi 37,57zł (dane z SM) – przy rozliczaniu z ciepłomierzy zainstalowanych na budynkach ceny kształtują się następująco: Widok 10 - 25,84 zł , Skarpa 13 - 22,89zł.

4.Odczyty z ciepłomierzy (godzinowe, dobowe, miesięczne (format Excel – forma elektroniczna) zostały przesłane do Zarządu SM i PEC – niestety oba Zarządy nie umiały opracować pomiarów (ułożyć formuły zakresu temperatur, zużycia wody , mocy) . Zarzut PEC – nazwy są po angielsku (tylko jeden heat energy) chociaż na ciepłomierzach PEC jest ten sam język.

5.Straty energii dla CW są zależne od wielkości budynku i wynoszą od 12-17[%] można to obliczyć ze wskazań ciepłomierzy.

 

A teraz trochę fizyki na poziomie gimnazjalnym.

 

      Ile będzie kosztowało podgrzanie 1m3 wody za pomocą elektrycznego podgrzewacza przepływowego? Koszt 1[KWh] wynosi 0,64[zł] (można sprawdzić z rachunku), sprawność podgrzewacza 0,9 , straty na budynku 15% , temperatura maksymalna na dojściu do budynku wg umowy 57[0C], temperatura wody zimnej 4[0C]. Uwzględniając straty na budynku temperatura maksymalna wody z kranu będzie 48,45[0C].

 

 

Odpowiedź: Q4=c*m*(T2-T1) Q4=4189,9*1000*(48,5-4)=0,1865 [GJ]=51,79 [KWh]

Cena : (51,79*0,64)/0,9= 36,83 zł

 

Rzeczywista średnioroczna temperatura wody z sieci wodociągowej wynosi 7-10[0 C] i zależy od

średniorocznych temperatur powietrza. Przyjmując temperaturę 8[0C] cena ciepłej wody

wyniesie 33,52zł.

Z tego wynika , że koszt podgrzania wody za pomocą energii elektrycznej , która jest najdroższym źródłem ciepła, dla nas jest porównywalny z kosztem podgrzania za pomocą energii uzyskiwanej w kotłowni opalanej miałem węglowym !!!

A teraz ceny i energie z PEC dla węzłów grupowych:

Koszty podgrzania 1m3 wody wg faktur PEC za 1 kwartał 2012r.

Węzeł 1 - cena 43,44zł 0,6533 [GJ/m3 ] Daszyńskiego

Węzeł 2 - cena 35,33zł 0,5493 [GJ/m3 ] Pana Tadeusza

Węzeł 3 - cena 37,57zł 0,5656 [GJ/m3 ] Skarpa

Jaka jest sprawność przesyłu ?

Dla węzła nr 3 średnia temperatura wody w 1 kwartale dostarczonej do budynku wynosi 57,08 [0C]

(pomiar z ciepłomierza założonego na próbę).

 

Na podgrzanie 1m3 wody potrzeba

Q1=c*m*(T2-T1) = 4189,9*1000*(57-4)=222064700[J]=0,222[GJ]= 61,68[KWh]

 

Straty na liniach przesyłowych podane przez PEC wynoszą 6,17[%] –przyjmijmy 7[%] (takie parametry mają linie przesyłowe wykonane w nowej technologii). Straty na budynku wynoszą 15[%]. W takim razie na węźle energia potrzebna do podgrzanie 1m3 wody wynosi 0,281[GJ] a z faktur wynika 0,5656[GJ] . Różnica 0,2846[GJ] to straty (większe niż ilość ciepła potrzebna do podgrzania wody), za które płacą mieszkańcy Spółdzielni (uwzględnione są straty na instalacji wewnętrznej budynku).

Co w takim razie dzieje się na CO gdzie temperatura nośnika jest wyższa i rury przesyłowe są o większej średnicy?

Zarząd SM zamiast ścigać PEC ma zamiar ograniczać straty na budynkach - słusznie - tylko te straty zmniejszymy maksymalnie o 7 [%] . To jest opłacalne w dalszym etapie, kiedy PEC zmniejszy straty . Jednak PEC tego nie zrobi ponieważ jest to dla niego nieopłacalne, bowiem posiada naiwnego odbiorcę ciepła, który płaci za wszystkie straty . System rozliczania z węzła grupowego jest bardzo korzystny dla PEC bo dzięki temu może ukrywać straty na liniach przesyłowych.

Jeżeli wymienione osiedla rozliczane byłyby osobno to ceny za podgrzanie wody w/w należy zwiększyć o 15% (różnica wskazań nowych wodomierzy lokatorskich i głównych) . Dla Skarpy cena 43,20zł za podgrzania 1m3 wody.

PEC w Pułtusku jest chroniony przez Samorząd i Spółdzielnię. Za złe zaparkowanie Straż Miejska wali mandaty bez pytania – PEC za rok poprzedni pewnie dostał nagrody za nie przestrzeganie Ustawy o miarach (nie legalizowane ciepłomierze, 7 nieprawidłowo zainstalowanych).Nasi Radni i wszystkie partie murem za nim stoją.

Materiał ten publikowany jest teraz, ponieważ myślałem że Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem SML-W ten temat rozwiąże – niestety tak się nie stało.

Członkowie Spółdzielni narzekają na opłaty ale na Walne przychodzi może 10% w tym wszyscy pracownicy Spółdzielni którzy są członkami.

 

 

Autor: Jan Befinger

Szukaj

Śledź nas na:

Jesteśmy obecni w sieciach społecznościowych!

Ogłoszenie

Zatrudnię diagnostę samochodowego

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – Pułtusk pilnie zatrudni diagnostę z uprawnieniami na pełen etat.
Zainteresowany prosimy o kontakt telelefoniczny 603 37 42 19