Gmina Pułtusk otrzyma 520 tys. zł unijnego dofinansowania na selektywną zbiórke odpadów.

Gmina Pułtusk otrzyma 520 tys. zł unijnego dofinansowania na selektywną zbiórke odpadów.

Pułtusk oraz Bielany, Kałuszyn i Lelis to gminy, które otrzymają w ramach konkursu z Działania 5.2 Gospodarka odpadami dofinansowania na nowe punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz modernizację starych. Umowy o dofinansowanie projektów podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.


Kolejne Gminy otrzymają odpowiednio

 

Gmina Pułtusk: 524 215,20 zł, któreprzeznaczy na modernizację punktu zbierania odpadów mieszczącego się przy ul. Rybitew w Pułtusku oraz na powstanie nowego PSZOK w miejscowości Płocochowo. W ramach projektu dla PSZOK w Pułtusku kupione będą: belownica do makulatury, zgniatarka do PET oraz wózek widłowy, konieczny do składowania i załadunku skompresowanych odpadów, głównie makulatury, PET i gabarytów. Obecnie punkt nie posiada takich urządzeń, a ręczne zgniatanie jest bardzo nieefektywne.

 

W puncie w Płocochowie pojawią się: belownica do makulatury, zgniatarka do PET, dźwig HDS, sito bębnowe do przesiewu odpadów oraz koparko-spycharka, która jest potrzebna ze względu na duże ilości odpadów i konieczność załadunku i przemieszczania odpadów. Dodatkowo w miejscowości pojawią się pojemniki do segregacji odpadów.

 

Całkowita wartość projektu: 725 994,00 zł

 

Realizacja projektu pozwoli gminie na efektywne gospodarowanie odpadami. Pozytywnie wpłynie na środowisko, umożliwi również ponowne wykorzystanie odpadów, takich jak, np. stłuczka szklana, makulatura, tworzywa sztuczne i metale.

 

 

 

 

Gmina Brok: 390 tys. wsparcia unijnego na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Gmina Lelis: ponad 260 tys. zł na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka.

Gmina Kałuszyn: 430 tys. zł wsparcia unijnego na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach.

Gmina Bielany: ponad 370 tys. zł dofinansowania na modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w miejscowości Wiechetki Małe.źródło: https://www.mazovia.pl

Polecane Video

Szukaj

Śledź nas na:

Jesteśmy obecni w sieciach społecznościowych!