Akcja - Zbieramy krew dla Polski - sukces Pułtuska
Akcja - Zbieramy krew dla Polski - sukces Pułtuska

W niedzielę, 17 października, zakończyła się, trwająca od siedmiu miesięcy, ogólnopolska kampania społeczna „Zbieramy krew dla Polski”. Pomimo powodzi, jaka dotknęła w tym roku wiele miast, biorących udział w akcji i często utrudnionych warunków dotarcia do miejsca zbiórki, aż 3539 krwiodawców z całej Polski oddało w sumie ponad 1572 litry krwi. W województwie mazowieckim 186 mieszkańców z 3 miast oddało 83,7 litra krwi. Najlepszy wynik uzyskali krwiodawcy z Pułtuska, gdzie do punktu poboru krwi zgłosiło się 70 osób, które oddały 31,5 litra krwi.

Również hojnymi dawcami okazali się być mieszkańcy Błonia, gdzie 69 osób oddało 31,05 litra krwi, a także Mławy – tu 47 osób oddało 21,15 litra krwi. Dzięki tak wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców województwo mazowieckie drugi rok z rzędu uzyskało najlepszą średnią dawców spośród 13 innych województw biorących udział w kampanii.

Rekordowy wynik spośród wszystkich dotychczasowych edycji kampanii uzyskano w tym roku w Andrychowie w województwie małopolskim, gdzie krew oddało aż 99 mieszkańców. Świetne rezultaty uzyskały także Oleśnica i Jelcz-Laskowice w województwie dolnośląskim, gdzie krew oddało odpowiednio 81 i 80 osób, a także Zawiercie w województwie śląskim, gdzie do punktu poboru krwi zgłosiło się 78 mieszkańców. Jesteśmy zadowoleni z przebiegu tegorocznej kampanii i dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli się do nas przyłączyć. Szczególne wyrazy uznania należą się mieszkańcom miast, które ucierpiały w wyniku powodzi, bo mimo tak wielkiej tragedii byli w stanie podzielić się z innymi, najcenniejszym darem, jakim jest krew. Wyników gratulujemy także miastom, które brały udział w naszej kampanii po raz pierwszy i pokazały, że los innych nie jest im obojętny. Wszystkie miasta odwiedzimy ponownie w przyszłym roku. – powiedział Bartłomiej Tarłowski, p.o. Kierownika Dyrekcji Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów.

Kampania objęła swoim zasięgiem 135 miast z 14 województw. Zbiórki krwi odbywały się w ambulansach PCK i RCKiK przy sklepach sieci Intermarché i Bricomarché. Jednocześnie w ramach kampanii odbywały się akcje edukacyjne mające na celu popularyzację ruchu honorowego krwiodawstwa, a także pokazy udzielania pierwszej pomocy. Jak co roku do akcji przyłączyli się także sami pracownicy Grupy Muszkieterów, którzy zainaugurowali kampanię zbiórką krwi w swojej centrali.

Krew uzyskana w wyniku wszystkich trzech edycji kampanii „Zbieramy krew dla Polski” - 4392 litry oddanych przez 9846 osób to niezwykle cenny dar dla chorych i ofiar wypadków. Trzeba pamiętać, że choć w Polsce z roku na rok przybywa dawców, zapotrzebowanie na krew stale rośnie. W naszym kraju krew oddaje obecnie 31 osób na 1000 mieszkańców, podczas gdy w Europie Zachodniej - ponad 60 osób. Każda inicjatywa honorowego krwiodawstwa jest więc bardzo ważna, póki nie da się zastąpić życiodajnego płynu innym lekiem. Istotne jest szerzenie honorowego krwiodawstwa jako pewnego rodzaju posłannictwa. Dzięki współpracy z lokalnymi sklepami Intermarché i Bricomarché mamy możliwość dotarcia z ideą honorowego krwiodawstwa do mniejszych miejscowości. Dzięki temu także ich mieszkańcy mają szansę przyłączyć się do tak ważnej misji. – powiedziała Elżbieta Śmietanka, zastępca Dyrektora Generalnego Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zachęcając do oddawania krwi już trzeci raz z rzędu oraz wspierając Polski Czerwony Krzyż, który od ponad pół wieku patronuje honorowemu krwiodawstwu, Grupa Muszkieterów pomaga zaspokoić rosnące potrzeby banków krwi w całej Polsce i zapotrzebowanie szpitali, a co najważniejsze ratuje wiele istnień ludzkich. W Polsce co minutę potrzebny jest litr krwi, który można uzyskać od dwóch dawców.

„Konwój Muszkieterów Oddaj Krew - Uratuj Życie” to kolejna, po przedświątecznej zbiórce darów, szeroko zakrojona akcja Grupy Muszkieterów, która stała się stałym elementem prospołecznej działalności tego zrzeszenia przedsiębiorców.

Więcej informacji o kampanii można uzyskać na stronach internetowych: www.muszkieterowie.pl, www.intermarche.pl, www.bricomarche.pl, www.oddajkrew.pl, www.pck.pl.

>Informacje o Grupie Muszkieterów w Polsce
Grupa Muszkieterów jest zrzeszeniem ponad 170 niezależnych polskich przedsiębiorców, zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu „dom i ogród” Bricomarché. Sieć handlowa Grupy Muszkieterów licząca obecnie 151 supermarketów Intermarché oraz 71 sklepów Bricomarché  jest pod względem obrotów największą grupą franczyzową w Polsce. W 2009 r. jej obroty przekroczyły 3,27 mld zł. Rozwojem obu sieci kieruje spółka ITM Polska. Plany strategiczne Grupy zakładają ekspansję sieci głównie w małych i średnich miejscowościach, o wielkości do 70 000 mieszkańców.

Muszkieterowie są obecni w 8 krajach Europy: Polsce, Francji, Belgii, Portugalii i na Bałkanach. W 2009 roku obroty całej Grupy Muszkieterów wyniosły 34 miliardy euro.  Sieć 3 760 sklepów, 3 000 niezależnych przedsiębiorców 130 000 pracowników to liczby wskazujące na wiodącą pozycję Grupy Muszkieterów wśród europejskich sieci handlowych. Jako zrzeszenie niezależnych przedsiębiorców Grupa Muszkieterów jest w Europie liderem wielkiej dystrybucji.

Informacje o Polskim Czerwonym Krzyżu
Polski Czerwony Krzyż od ponad 50 lat prowadzi działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa. W 2008 roku zaangażowanych były w nie 1 364 Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK, 22 813 członków i blisko 117 000 wolontariuszy. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom, w 1 946 akcjach promocyjnych PCK pozyskał 43 929 dawców, którzy pierwszy raz oddali krew. Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą i najbardziej wszechstronną organizacją humanitarną w Polsce. Podstawową misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. W wypełnianiu swojej misji Czerwony Krzyż podejmuje przede wszystkim takie zadania jak:
- ochrona życia i zdrowia,
- zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach,
- praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej,
- aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy,
- budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i pomocy.

Szukaj

Śledź nas na:

Jesteśmy obecni w sieciach społecznościowych!

Pogoda dla Pułtuska

Min:
Max:
Szybkość wiatru: 17km/h
Wilgotność: 91%
Widoczność: 15.1km
Ciśnienie: 981hPa
Wschód słońca: 7:36
Zachód słońca: 15:21
Jutro
Min: 
Max: 

źródło: Yahoo Weather