Po co nam to było?
Po co nam to było?

Na Walnym w 2011r Prezes Spółdzielni zachwalał decyzję wymiany wodomierzy lokatorskich, która miała przynieść uczciwym lokatorom spore oszczędności.

Nowe wodomierze miały uniemożliwiać nagminne ponoć fałszowanie ich wskazań przez nieuczciwych lokatorów. Suma wskazań liczników lokatorskich miała być równa ze wskazaniami liczników głównych, według których płaci Spółdzielnia.

Pomimo licznie zgłaszanych wątpliwości, decyzję utrzymano.

Za około 800 tysięcy złotych wziętych oczywiście z kieszeni lokatorów, wymieniono wodomierze.

Prawdopodobnie na początku 2012r zostały wymienione też wodomierze główne.

Zarząd SM nie informował o tym Rady.

 

Na posiedzeniu Rady w 27.09. 2012r przedstawiono informację z wykonania planu finansowego na 30.06.2012 w której między innymi przedstawiono różnice wskazań między wodomierzami w poprzednich latach. Są to zużycia półroczne.

W piśmie informującym o różnicach wskazań wodomierzy Zarząd nie podał zużycia wody wskazanego przez liczniki lokatorów. Niedopatrzenie to, pozwoliłem sobie uzupełnić (skan oryginału w załączniku).

 

Okresy

Liczniki główne [m3]

Liczniki lokatorskie [m3]

Różnica wskazań w m3

Różnica wskazań w %

2009.06.30

101 261

85 482,33

15 778,67

18

2010.06.30

101 863

84 086,34

17 776, 66

21

2011.06.30

102 589

84 184,47

18 404,53

22

2012.06.30

93 526

84 833,78

8 692,22

10

 

Proszę zwrócić uwagę na wiersz 3 i 4. Wiersz 3 to wskazania liczników przed wymianą wodomierzy lokatorskich, a wiersz 4 po wymianie (wymiana liczników zakończyła się praktycznie w 2011r).

Właściwie nie ma różnicy wskazań liczników lokatorskich, natomiast wskazania wodomierzy głównych zmalały o 9000 m3.

Po co wydajemy z własnych kieszeni 160 000 zł rocznie (opłata 2,30zł za wodomierz).

Z tabeli wynika jasno, że należało zrobić tak jak to sugerowałem w 2011r.

Aby dokonać uczciwej analizy zużycia wody należało najpierw wymienić wodomierze główne – koszt, to prawdopodobnie około 20 tysięcy złotych.

Dopiero ewentualnie później lokatorskie i to nie po 138zł a po 40zł (odczyt manualny, sygnalizacja działania magnesu).

 

Ciekawe czy Zarząd SM wystąpi do Wodociągów o zwrot pieniędzy za zawyżone wskazania wodomierzy głównych. Różnica 9 tysięcy m3 wody i ścieków za jedno półrocze.

Według stwierdzenie Prezesa Zarządu (na spotkaniu 04.04.2013), wodomierze główne są własnością Wodociągów, więc zwrot nam się należy. Oczywiście za wodę i ścieki- jest to 9000* (2,62 +4,47) =63810zł za półrocze.

 

Według nowego regulaminu będziemy teraz bezpośrednio pokrywać różnicę wskazań wodomierzy, co spowoduje wzrost opłat. Ale to już nie jest podwyżka.

Zarząd w ten prosty sposób pozbędzie się kłopotu i nie będzie się martwił, co zrobić żeby ta różnica zmalała.

Artykuł dedykuję obrońcom Zarządu (spotkaniu w dniu 04.04) w celu przeanalizowania danych.


Jan Befinger

Szukaj

Śledź nas na:

Jesteśmy obecni w sieciach społecznościowych!

Ogłoszenie

Zatrudnię diagnostę samochodowego

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – Pułtusk pilnie zatrudni diagnostę z uprawnieniami na pełen etat.
Zainteresowany prosimy o kontakt telelefoniczny 603 37 42 19