Nowe tablice informacyjne staną na terenie Pułtuska
Nowe tablice informacyjne staną na terenie Pułtuska

Już niebawem na pułtuskim Rynku zostanie ustawiona tablica informacyjna dla mieszkańców, turystów i gości odwiedzających Pułtusk. Wszyscy zainteresowani będą mogli dowiedzieć się z jak cennym i niepowtarzalnym zabytkiem urbanistycznym w skali Europy się zetknęli. Kolejna tablica stanie w Alei Wiktora Gomulickiego, przedstawiająca miejsca związane z autorem powieści „Wspomnienia niebieskiego mundurka” Wiktorem Gomulickim, w którym opisał życie i przygody uczniów oraz nauczycieli ówczesnego pułtuskiego gimnazjum, ale również barwne sylwetki mieszkańców miasta z tamtych czasów.

Dzięki nowym tablicom, można zapoznać się z historią miejsc oraz obiektów, które stanowią bezcenną wartość naszego miasta. Plansze wzbogacone zostały o fotografie zabytków oraz materiały archiwalne.

 

Na tablicy, która zostanie zainstalowana w Rynku została opisana pokrótce historia miasta Pułtusk

Poniżej tekst z tablicy

PUŁTUSK - Nowoczesnym miastem z tradycjami

"Rynek w Pułtusku stanowi niezwykle cenny zabytek urbanistyczny, o niepowtarzalnej skali w naszej części Europy. Powierzchnia rynku o imponującej długości 400 m i szerokości 50 m pokryta jest zabytkowym brukiem. Część zachodnia rynku nadal pełni funkcję placu targowego. Wraz z zespołem staromiejskiej zabudowy położony jest na wyspie ukształtowanej przez rozlewiska rzeki Narew. Do dzisiaj zachował się układ funkcjonalny rynku.

Pozostały przejazdy bramne stanowiące dawniej połączenia komunikacyjne targowiska z magazynami zbożowymi i młynami nad wodami starorzeczy za północną pierzeją rynku. Historyczny klimat staromiejskiego wnętrza urbanistycznego rynku potęgują: gotycko–renesansowa wieża ratuszowa na środku rynku, od północnego zachodu bazylika kolegiacka pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie i dzwonnica, od południowego wschodu dawny kościół św. Marii Magdaleny na podgrodziu oraz dawny zamek biskupów płockich na wzgórzu. Z rynku do pojezuickiego (pobenedyktyńskiego) kościoła pw. św. Piotra i Pawła biegnie niewielka uliczka Konserwatorska, która ukazuje portal kościoła, dawniej z dwuwieżową monumentalną fasadą. Całość otaczają kamieniczki z XVIII i XIX w. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje m.in.: kamienica, w której na kilka dni zatrzymał się Napoleon, dom, w którym mieszkał Wiktor Gomulicki, autor „Wspomnień niebieskiego mundurka” oraz kamienica, w której urodził się Krzysztof Klenczon – legenda polskiego bigbitu i rocka.

Najstarsze ślady osadnictwa o charakterze grodowym pochodzą z XII w. Początki rynku w Pułtusku, podobnie jak dzieje miasta Polthovia, Polthowsko, Peltovsk i Pulthowsk, są odkrywane w kolejnych badaniach archeologicznych. Pułtusk należy do najstarszych miast polskich. Najprawdopodobniej istniał jako osada w czasach przedchrześcijańskich. Ośrodek kasztelanii pułtuskiej został nadany na uposażenie biskupstwa płockiego, erygowanego w 1075 r.

Historia Pułtuska wiąże się z dziejami biskupstwa płockiego. Położone w dolnym biegu Narwi miasto pełniło funkcje obronne w czasie najazdów Prusów, Jaćwingów i Litwinów. Potwierdzenie lokacji miasta na prawie chełmińskim odnaleźć można w dokumencie Siemowita Mazowieckiego z 1257 r. Pierwszym znanym z imienia wójtem (zasadźcą) pułtuskim był Mikołaj występujący w dokumencie biskupa płockiego Klemensa, prawdopodobnie z 1339 r. 

Miasto w swej historii przeżyło wiele klęsk, upadków i spustoszeń (napady, najazdy np. szwedzki, wojny np. kampania napoleońska, zarazy, pożary, powodzie). Niszczone odbudowywało się i wzrastało gospodarczo dzięki położeniu na szlakach handlowych (wodnym i lądowym).

W XV w. powstał ustrój samorządowy i organizacje cechowe: krawców (najstarsza 1430), garncarzy, zdunów, kowali, łuczników, rybaków, konwisarzy, kupców, rzeźników, szewców, piekarzy. Rynek był miejscem targów i sprzedaży produktów zbożowych, piwowarskich, rzemieślniczych. Dlatego wokół centralnie położonego ratusza rozlokowano prostopadłe ulice i domy oraz urządzenia miejskie: wagę, jatki, kramy handlowe, a nawet pręgierz.

Od XIX w. Rynek stał się także miejscem licznych uroczystości i spotkań o charakterze państwowym i społeczno-kulturalnym przy zachowaniu znaczenia gospodarczego. Rynek to serce średniowiecznego i nowożytnego miasta." 

źródło: UM PułtuskSzukaj

Śledź nas na:

Jesteśmy obecni w sieciach społecznościowych!

Pogoda dla Pułtuska

23°
Min: 16°
Max: 26°
Szybkość wiatru: 3.11km/h
Wilgotność: 61%
Widoczność: 10km
Ciśnienie: 29.47hPa
Wschód słońca: 4:18
Zachód słońca: 21:02
Jutro
Min: 15°
Max: 22°

źródło: Yahoo Weather

Ogłoszenie

Zatrudnię diagnostę samochodowego

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – Pułtusk pilnie zatrudni diagnostę z uprawnieniami na pełen etat.
Zainteresowany prosimy o kontakt telelefoniczny 603 37 42 19