Smog w Pułtusku. Wezwanie do działania!
Smog w Pułtusku. Wezwanie do działania!

W skutek złej jakości powietrza co 10 minut umiera w Polsce jedna osoba. Komentarz tutaj jest zbędny. Zobacz co się dzieje wokół nas?! Nasze miasto Pułtusk mimo wielu działań proekologicznych ciągle jest zadymione. Palimy śmieci w piecach zamiast węgla czy drewna, nie dbamy o swoje środowisko, o swoje rodziny i zagrażamy naszym najbliższym!

 

Spalając przysłowiowe cokolwiek w piecu emitujemy do atmosfery szkodliwe substancje, które powodują różnego rodzaju choroby m.in. astmę, czy aler­gię. Efek­tem wpływu zanie­czysz­czeń są także: opóź­niony roz­wój inte­lek­tu­alny, zabu­rze­nia roz­woju płuc, pro­blemy z pamię­cią, uwagą i kon­cen­tra­cją, wyż­szy poziom nie­po­koju i częst­sze zacho­wa­nia depre­syjne (wpływ na układ ner­wowy). U małych dzieci wcze­snym sygna­łem uszko­dze­nia sys­temu ner­wo­wego w okre­sie życia pło­do­wego mogą być zabu­rze­nia roz­woju psy­cho­mo­to­rycz­nego.

 

 

Widzisz jak szkodliwe są skutki życia w smogu i zanieczyszczeniach, dlatego nie stój obojętnie wobec tego problemu.

 

W Pułtusku powstała inicjatywa, dzięki, której będziesz mógł wyrazić swój sprzeciw zanieczyszczeniu środowiska, paleniu śmieci.

Wystarczy, że podpiszesz się pod petycją skierowaną do Burmistrza miasta o poprawę powietrza, którym oddychamy!

 

Możesz bezpośrednio umówić się z osobą odpowiedzialną za złożenie dokumentu w Ratuszu, jest nią Pani Aneta Szymańska - aneta.shymanska@gmail.com, która podjęła się napisania pisma i walki o czyste powietrze w Pułtusku. Podpisy będą zbierane do końca lutego!

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Pułtusk, dnia 9 stycznia 2018 r.

Mieszkańcy Pułtuska i okolic

 

 

 

 

                                                                       Do

                                                                       Burmistrz Miasta Pułtusk

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

 

 

 

Szanowny Panie Burmistrzu,
Szanowny Panie Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku,

 

Fatalna jakość powietrza w Pułtusku truje jej mieszkańców!

W zimę, kiedy temperatura spada, Pułtusk zwłaszcza wieczorami spowija śmierdzący, groźny dla zdrowia nas wszystkich smog.
Oddychanie brudnym powietrzem poważnie zagraża zdrowiu, zwłaszcza dzieci i osób starszych, prowadząc do chorób układu oddechowego i krążenia oraz nowotworów.

 

Głównym źródłem problemu są domowe piece, w których pali się niedozwolonym plastikiem, gumą, śmieciami.

 

W związku z zagrożeniem dla zdrowia naszego i naszych rodzin apelujemy o:

- zainstalowanie urządzeń monitorujących jakość powietrza w kilku punktach w naszym Mieście oraz stałe zamieszczanie tych informacji w sieci internet, tak aby Mieszkańcy mogli dogodnie sprawdzać na bieżąco stężenie szkodliwych substancji na terenie Pułtuska

-  niezwłoczne podjęcie środków zmierzających do tego, aby powietrze spełniało normy czystości określone w polskim prawie
-  egzekwowanie przez władze miasta i służby porządkowe zakazu palenia śmieciami w piecach
-  uatrakcyjnienie programu dofinansowań na przejście na czyste ogrzewanie
-  wprowadzenie szerokiego programu dofinansowań do termomodernizacji domów
-  wykorzystanie dostępnych środków unijnych i krajowych przeznaczonych na walkę z zanieczyszczeniem powietrza

 

Liczymy na szybką reakcję, zdrowie i życie mamy tylko jedno

 

Mieszkańcy Pułtuska i okolic

 

 

Szukaj

Śledź nas na:

Jesteśmy obecni w sieciach społecznościowych!

Pogoda dla Pułtuska

Min: -2°
Max:
Szybkość wiatru: 13km/h
Wilgotność: 90%
Widoczność: 16.1km
Ciśnienie: 1009hPa
Wschód słońca: 7:39
Zachód słońca: 15:20
Jutro
Min: -2°
Max: 

źródło: Yahoo Weather